Åpenhetsloven

Bakgrunn:

Åpenhetsloven trådte i kraft 01.07.2022. Formålet til loven er å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i store og mellomstore bedrifter. De skal gjennomføre nødvendige aktsomhetsvurderinger og offentliggjøre redegjørelse for sitt arbeid og hvilke tiltak som har blitt gjennomført.


Generell beskrivelse:

CTC Bilpartner as er lokalisert med avdeling på Skedsmokorset i Lillestrøm kommune. Eier av CTC Bilpartner (heretter benevnt som CTC) er Maco Invest as som også er lokalisert i Lillestrøm kommune.


Driftsområde

CTC er en leverandør av finansielle tjenester som leasing og leie av biler i tradisjonell forstand. Vi kan skaffe til veie alle bilmerker som blir importert til Norge av norske importer, men klart hovedfokus på merker som er eid av merkene som kommer fra EU, Japan og Sør-Korea.


Retningslinjer og rutiner

Det har i mange år vært arbeidet for en kultur hvor alle ansatte er like mye verdt og behandles med respekt. Det samme gjelder ovenfor alle leverandører til CTC. Våre retningslinjer sikrer anstendige arbeidsforhold og menneskerettighetene blir ivaretatt. Majoriteten av våre leverandører er større bedrifter som også er underlagt åpenhetsloven. For å sikre våre rutiner for å forhindre potensielle og reelle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og bra arbeidsforhold er de ulike leverandørenes aktsomhetsvurdering tatt hensyn til og lagt til grunn for arbeidet.


Negative konsekvenser og risiko for negative konsekvenser

Norge er på nivå 1 i rapport fra etisk handel norge (EHN) i risiko vurdering. Nivå 1 er laveste mulig risiko score. Nivå 5 er høyeste nivå. Risiko knyttet til leasing/utleie av biler: Det er en direkte risiko ved å bruke bil. Inkludert fare for dødsfall. I Norge er det relativt få dødsfall i trafikken, men mer bilbruk vil øke risikoen. I tillegg er det forurensning knyttet til bilbruk i tillegg til at det kan føre til folkehelseutfordringer. CTC tilstreber å anbefale kundene miljøvennlige løsninger, herunder miljøvennlige biler. I tillegg til at bilene skal ha god/beste score i sikkerhetstester som benyttes i EU (Euro NCAP). Risiko er vanskelig å knyttes til vårt forretningsområde. Det er bransjen som helhet som har utfordringer og ikke hvordan den enkelte bileier ønsker å finansiere bilen.
Utredning av blant annet DFØ viser at biler er satt sammen av mange deler som er produsert ulike steder i verden og av mange forskjellige leverandører. Utredningen viser størst utfordring i produksjon av råvarer og metaller + utvinning av metaller.


Tiltak

Våre sentrale avtaler er inngått med bedrifter som forholder seg til åpenhetsloven og gjør nødvendige aktsomhetsvurderinger. Det vil også være fokus på dette, ved inngåelse av nye avtaler.
Alle ansatte får beskjed om å forholde seg lojale til de sentrale avtalene. CTC skal overholde loven og søke etter retningslinjer og forsøke å gjenopprette skaden som skal stå i forhold til skadens art og omfang.

CTC Bilpartner AS Åpenhetsloven (PDF)

CTC%20Bilpartner%20a%CC%8Apenhetsloven

Har du spørsmål rundt dette?
Ta kontakt med oss


Telefon 64 84 00 00
Epost: ctcbil@ctcbil.no