Leasing bedrift

Mange bedrifter leaser biler for å få en bedre oversikt over kostnadene. I tillegg gir det ofte en lavere totalkostnad enn å kjøpe. Leasingselskap er fritatt for moms på den delen av kjøpesummen som ikke er avgiftsbelagt. Dermed kan leasing være svært økonomisk fordelaktig.

Leasing av bil er lønnsomt og enkelt

Å overlate innkjøp og finansiering til CTC bilpartner, sikrer at bedriften får en av markedets beste priser og slipper å bruke mye tid på innkjøp, finanspapirer, etc.
Vi gir deg trygghet, frihet og fleksibilitet.

Har du en liten eller mellomstor bedrift kan du fritt velge mellom alle bilmerker og få nytte av alle våre storforbrukeravtaler. Det betyr at du får gode priser og har én kontaktperson å forhold deg til – istedet for forskjellige personer hos ulike forhandlere.
 

CTC Leasing gir deg flere fordeler:

 • Lavere totalkostnader
 • Enklere og bedre bilhold
 • Frigjøring av kapital
 • Lett å budsjettere
 • God kostnadskontroll
 • Mindre risiko på bruktbilpris
 • Frihet - mange bilmerker å velge blant
 

Biladministrasjon – for bedrifter som ønsker det enkelt og oversiktlig

Vi tilbyr også biladministrasjon for de bedriftene som ønsker å få alle kostnader på en faktura – og mulighet for rapporter og kostnader med vår online-løsning. Har bedriften en flåte av biler, er dette en rask og effektiv måte for økonomiavdelingen å skaffe seg full oversikt på. Det å kunne slippe å belaste egenkapitalen og få en høyere balanse er også noe de fleste bedrifter anser som fordelaktig.
 

Gode grunner til å velge CTC Biladministrasjon:

 • Samlefaktura hver måned. Bilagsmengden reduseres betydelig.
 • Bilregnskap (kjøpsrapport og drivstoffrapport pr. bil og totalt) på vårt web-hotell. Gir oversikt og god kostnadskontroll.
 • Bilflåterapport (totalbilde av hele bilparken) på vårt web-hotell. Gir full oversikt og god kostnadskontroll.
 • Fleksibilitet. Vi kan inkludere drivstoffavtale, forsikring, service/vedlikehold, årsavgift, dekkavtale, bomringavtale, erstatningsbil ved skade, veihjelpstjeneste etc. Alt tilpasses deres behov.
 • Lett å budsjettere. 
 • Dynamisk internettrapportering – web-hotell.
 • Frihet – mange bilmerker å velge blant.
 
Oversikt over hva bilen eller driftsmidlene koster pr. mnd. gir ofte et mer korrekt bilde av driften/regnskapet og sikrer lavere totalkostnader.
Send oss en uforpliktende forespørsel