Går det den veien høna sparker for el-biler?
Med den overskriften, ønsker vi å dele noen tanker vi har rundt verdiutviklingen på biler. Elektriske biler har hittil i år en markedsandel på 40 % – noe som er historisk høyt. Noe av grunnen, er mangel på plug-in hybrider. De fleste bilprodusenter har stoppet produksjonen, men vil starte produksjonen igjen fra sommeren 2019 og utover. De vil da levere biler fra ca. 50 kilometer reell rekkevidde (WLTP) og oppover. Manglende leveringsmulighet på slike biler, gjør at andelen av både biler som går på fossilt drivstoff og rene el-biler øker.

Når det gjelder leveringstid på rene el-biler, så går den ned. For mange av de mest populære modellene er det ikke lenger noe særlig ventetid. I tillegg begynner det å bli mange brukte el-biler til salgs. I skrivende stund er antall el-biler til salgs på finn.no mye høyere enn biler drevet med fossilt drivstoff og hybridbiler, når man ser på det totale antallet biler i Norge. Forskjellen på biler til salgs i prosent i forhold til totalen, viser at det er nesten 45 % flere el-biler til salgs enn øvrige biler.

Dette gjør at vi forventer et større prispress på el-biler enn det vi har sett hittil. I tillegg, tror vi, at slike biler vil få en reduksjon i pris fremover. Det er 4 hovedgrunner til dette:
  1. Flere bilfabrikker vil kunne levere el-biler – som gir økt konkurranse.
  2. Det er nå mye kortere leveringstid på el-biler, og det vil dermed bli et lager av slike biler som må selges.
  3. Mange brukte el-biler til salgs, gjør at fabrikantene ikke kan øke prisene på nye. Da vil kundene velge brukt i stedet.
  4. Flere og flere kommuner/fylker har begynt å ta bort noen av el-bilfordelene. Blant annet fritak for bompenger, gratis kommunal lading og gratis parkering. Fremover tror vi at ytterligere flere slike fordeler vil falle bort.

Bilfabrikkene lager nå mer ‘’miljøvennlige’’ biler, ikke bare el-biler. Bedre Plug-in hybrider vil sørge for at den lokale forurensingen blir mindre – og det vil også nye dieselbiler bidra til. Nye målinger av både Mercedes og BMW sine dieselmotorer viser (ved varm motor) at de heller ikke slipper ut NOx. Så uansett valg av drivkraft og motor, vil alle nye biler gi mye mindre utslipp enn eldre biler.

Det går sikkert ikke helt den veien høna sparker – verken for el-biler eller biler som går på fossilt drivstoff – fordi man ikke er helt sikker på hvilken retning sparket går, og hvor det kommer fra... Uansett er bilmarkedet fremover usikkert – og ikke minst veldig spennende – både med tanke på avgifter, priser på bruktbiler og teknologiutvikling.
Ta kontakt med oss